Những dòng phân tích dưới đây đã phần nào cho thấy rõ cách Facebook "chọn mặt gửi vàng" vô cùng hợp lý và đúng đắn của mình.