Vậy là con chip trị giá hơn 40 triệu đồng của Intel cũng đã về đến Việt Nam.