FoneArena đánh giá khả năng sửa chữa dành cho OnePlus 3 là 7,5/10 - một số điểm khá cao.