Những người hào hứng với việc Apple bỏ jack tai nghe 3,5 mm có thể sẽ phải xem lại góc nhìn của mình.