Đây là thông tin được chính WhatsApp chia sẻ trên blog của công ty.