Một tính năng bảo mật rất hay trên Windows 10 mà bạn không nên bỏ qua.