Dù chưa ra mắt, nhưng giá bán iPhone 7 đã xuất hiện trên khắp các trang mạng Trung Quốc.