Alibaba có thể là mảnh ghép còn thiếu trong thương mại điện tử Đông Nam Á.