Ngay cả khi đã được quay chậm, những pha Kung Fu võ học này vẫn khiến người ta phải loạn mắt.