Lại thêm một mẫu xe điện thông minh nữa được Xiaomi công bố, điều đáng nói là giá của nó quá bình dân.