Công nghệ đã ghi nhận những bước đột phá khi lần lượt mọi giới hạn đều bị phá bỏ. Nếu như trước đây, TV chỉ được xem là một công cụ trình chiếu đơn thuần thì nay, sự ra đời của công nghệ OLED đã khiến TV làm được nhiều điều vượt xa trí tưởng tượng của con người.