Để có được cuộc sống tiện nghi và hiện đại như ngày hôm nay, chúng ta cần cảm ơn những nhà khoa học đã góp công sức, trí tuệ vào những phát minh vĩ đại, khiến cho thế giới phát triển hơn.