Trung Quốc đang muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cũng có khả năng làm tàu điện siêu tốc.