Rất có thể năm nay, sau bốn năm, MacBook Pro mới nhận được những nâng cấp thực sự đáng giá.