Việc làm này hứa hẹn sẽ làm minh bạch hơn việc thực thi các dự án công nghệ của chính phủ Mỹ.