Chủ nhân của chiếc bánh kì quặc này không ai khác chính là anh chàng lắm chiêu TechRax.