Người bố 36 tuổi đã tạo ra chiếc xích đu tuyệt vời cho cậu con trai của mình như có lẽ bây giờ thì chỉ có mình bố mới đủ điều kiện chơi thôi.