Nhiếp ảnh gia Or Kaplan đã dành thời gian sưu tầm rác đường phố và biến chúng thành các tác phẩm tuyệt đẹp.