Trái Đất ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Những hiện tượng tự nhiên đôi khi vô cùng kỳ diệu đến mức con người không thể giải thích.