Là vấn đề hơi tế nhị nên nhiều người ngại hỏi rằng đi tiểu bao nhiêu lần trong một ngày thì được coi là bình thường?