Hàn Quốc đang tìm kiếm chứng cứ xem liệu Google có vi phạm luật cạnh tranh, và lần đầu tiên "người khổng lồ" tìm kiếm này bị sẽ giám sát.