Thêm một nhà sản xuất gạo cội của Nhật Bản về tay người Trung Quốc.