Một vật bất ly thân với các võ sĩ quyền Anh tại các kỳ Olympic từ năm 1984 đến nay đã bị loại bỏ.