Tất nhiên là sau khi trả 2 triệu USD và kèm theo chút may mắn nữa.