Đây là vụ tranh chấp lãnh thổ có một không hai trên thế giới.