Rác trên đất liền, trên biển và giờ lại tới rác thải trên vũ trụ. Có vẻ việc "đánh dấu lãnh thổ" này của con người đang hơi quá đà.