Tất cả những gì chúng ta biết về các mảng kinh doanh ngoài Google của Alphabet là chúng liên tục hút tiền nhưng không cho thấy một dấu hiệu khả quan nào, chưa cần gì nói đến việc liệu có cạnh tranh được với mảng quảng cáo truyền thống của công ty hay không.