Có thể Apple sẽ tổ chức một sự kiện riêng để ra mắt MacBook Pro 2016, nhưng chúng ta sẽ phải đợi lâu hơn.