Theo các nguồn tin mật, Apple dự tính sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới vào ngày 7/9/2016.