Đầu năm nay, các nhà phân tích dự đoán rằng Apple sẽ phát hành ba mẫu iPhone mới trong năm 2016.