Phản hồi chính thức mới nhất từ phía LG liên quan tới tin đồn LG dừng bán smartphone ở Việt Nam.