Ban tổ chức vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân, rất có thể sau vụ này thì một vài người quản lý nước bể bơi sẽ phải xách đồ rời vị trí công tác thôi.