Phát ra những ánh sáng lập lờ một cách kỳ lạ, Ngôi Sao của Tabby khiến người ta nghĩ rằng nó là một cấu trúc gì đó mà người ngoài hành tinh đã xây dựng.