Không chỉ ghi điểm trong những lĩnh vực khám phá khoa học quan trọng, đội ngũ nghiên cứu và kỹ sư của NASA còn rất toàn diện và đa tài.