Liệu code giỏi không thôi đã đủ để bạn thành công trong sự nghiệp?