Nó sẽ có các phím ảo có thể thay đổi theo ngữ cảnh ở bên hông máy.