Yahoo và Hulu vừa hợp tác ra mắt website Yahoo View. Đây là một kênh chính thức mà người dùng có thể theo dõi các nội dung miễn phí được cung cấp bởi Yahoo.