Tiếp tục là một động thái tích cực từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ trong nỗ lực đem lại những thành tựu khoa học không gian vĩ đại nhất.