Tại Việt Nam, điện thoại iPhone tốt chưa bao giờ song hàng cùng "giá rẻ".