Đó chính là dung lượng lưu trữ quá thấp của những chiếc iPhone 16GB.