Người dùng nên chờ đợi thêm, bởi NVIDIA sắp mang tới một sự bất ngờ, thay đổi hoàn toàn thế giới laptop chơi game.