Sau cứu hộ, sửa chữa, Rada tiếp tục triển khai thêm các dịch vụ y tế tại nhà, định hướng trở thành nền tảng "giúp bạn" đúng nghĩa trải rộng tới mọi lĩnh vực.