Một người đàn ông 74 tuổi ở Úc đã được bồi thường 115.000 USD sau những thiệt hại vì bị bôi nhọ trên Facebook. Đây là lời cảnh tỉnh cho cư dân mạng về việc nên hay không nên đăng những gì trên mạng xã hội.