Theo điều tra, cô đã bị hãm hiếp, sát hại và thiêu đốt phần tay chần và đầu.