Một nỗ lực khoa học vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế của Bắc Triều Tiên.