Google vượt mặt Facebook trong cuộc đua dành 1 tỉ người dùng Internet tại Ấn Độ