Có thể nhiều người chỉ biết đến công nghệ này khi cơn sốt Pokemon Go xuất hiện nhưng sự thực nó đã hiện diện nhiều xung quanh chúng ta mà ít người biết.