Uber bán công ty của mình tại Trung Quốc cho đối thủ Didi Chuxing, giá trị của thương vụ này là 35 tỷ USD sau 2 năm hoạt động tại thị trường này và tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD.