Thụy Điển đã có những bước tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp tái chế.