Sữa đậu nành có giá trị dinh dưỡng tương đương so với sữa bò.